Ομιλίες της Επίκ. Καθηγήτριας I. Tache του τμ. Automatic Control and Computer Science, Universitatea Politehnica din București

Ομιλίες της Επίκ. Καθηγήτριας I. Tache του τμ. Automatic Control and Computer Science, Universitatea Politehnica din București

Την εβδομάδα 16-20/05/2022 θα έχουμε την χαρά να υποδεχτούμε στο τμήμα μας την Dr. Irina Andra Tache, καθηγήτρια και ερευνήτρια στο Faculty of Automatic Control and Computer Science, Universitatea Politehnica din București. Η κα Tache, πέρα από την ακαδημαϊκή της ιδιότητα, συνεργάζεται με το τμήμα R&D της Siemens στην Ρουμανία στο πεδίο του medical imaging. Μας επισκέπτεται στα πλαίσια της συνεργασίας μας μέσω του προγράμματος Erasmus+ και θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω δύο ομιλίες προς τους φοιτητές του Τμήματός μας, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο:

  • Τρίτη 17/05/2022, ώρα 14:00, αίθουσα Κ16.101, Τίτλος: “Control systems in biomedical engineering”
  • Πέμπτη 19/05/2022, ώρα 12:00, αίθουσα Κ16.101, Τίτλος: “Classification of coronary lesions in OCT and angiography using machine learning”