Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενισχυτική Διδασκαλία από Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενισχυτική Διδασκαλία από Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. : 11528/08-04-2021) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δευτέρου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από τμήματα της ίδιας σχολής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 με την Ενσωμάτωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Επιπρόσθετα των Κύριων Διαλέξεων»

 
Σύνδεσμος ανακοίνωσης στον ΕΛΚΕ