Πρόσκληση για υποβολή εργασιών στο Special Issue του περιοδικού «Crystals»: «Luminescence Properties of Crystalline Materials»

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών στο Special Issue του περιοδικού «Crystals»: «Luminescence Properties of Crystalline Materials»

Αγαπητοί  Συνάδελφοι/Συνεργάτες, 

Λαμβάνουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να υποβάλετε εργασίες στο Special Issue: «Luminescence Properties of Crystalline Materials» του περιοδικού «Crystals» (ISSN 2073-4352, Impact Factor: 2.670, Scopus indexed). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30 Απριλίου 2023.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.mdpi.com/journal/crystals/special_issues/524C00491U 

Με εκτίμηση
Δρ. Ευστράτιος Δαυίδ
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής  

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής