Πρόγραμμα WOMENTORS – Δωρεάν σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων για φοιτήτριες

Πρόγραμμα WOMENTORS – Δωρεάν σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων για φοιτήτριες

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS θα πραγματοποιηθούν δωρεάν σεμινάρια επιμόρφωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων (soft skills, ηγεσίας και mentoring) σε ενδιαφερόμενες φοιτήτριες.

Πρόσκληση συμμετοχής

Αίτηση συμμετοχής