Εξέταση διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουλίου 2022

Εξέταση διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουλίου 2022

Όσοι φοιτητές επιθυμούν εξέταση των πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουλίου, να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος  έως 20-6-2022.