Υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Μεγάλη Βρετανία