Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμ. εξαμήνου 2021-2022 (ενημέρωση 11/10/2021, αλλαγή αίθουσας Γ’ εξαμήνου)

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμ. εξαμήνου 2021-2022 (ενημέρωση 11/10/2021, αλλαγή αίθουσας Γ’ εξαμήνου)

Ενημέρωση ωρολογίου προγράμματος 11/10/2021 (αφορά κυρίως αλλαγή αίθουσας μαθήματος του Γ’ εξαμήνου):

Πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων