Προσωρινός χωρισμός φοιτητών σε ομάδες για την παρακολούθηση της θεωρίας

Προσωρινός χωρισμός φοιτητών σε ομάδες για την παρακολούθηση της θεωρίας

Αγαπητοί φοιτητές,

Προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός συνωστισμός στις αίθουσες και τους διαδρόμους του Τμήματος, σε ορισμένα μαθήματα με ευθύνη των διδασκόντων οι φοιτητές θα χωριστούν σε 2 ομάδες, αναλόγως του αρχικού του επωνύμου τους.

Οι ομάδες των φοιτητών θα ανακοινωθούν μέσω του eClass κάθε μαθήματος.

Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οφείλουν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των μαθημάτων μέσω του eClass, αφού εγγραφούν στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν, όπως αυτό διευκρινίστηκε κατά την ενημέρωση των φοιτητών την Παρασκευή 8/10.

Ο χωρισμός αυτός θα είναι προσωρινός και θα ισχύσει μέχρι να αναρτηθεί σχετική νεότερη ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται ότι, με ευθύνη των διδασκόντων, θα υπάρχει ικανός χρόνος μεταξύ των τμημάτων διδασκαλίας ώστε να πραγματοποιείται επαρκής αερισμός των αιθουσών.