Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δημοσιεύτηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος ο Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, με ισχύ από 11/10/2021.