Δράση της Διεύθυνσης Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, για νέους 18-30 χρόνων

Δράση της Διεύθυνσης Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, για νέους 18-30 χρόνων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας  του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων για συμμετοχή εκπαιδευομένων στη 3η δράση COOPAthon στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος “COOPower”