Οδηγίες υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη διενέργεια μαθημάτων δια ζώσης

Οδηγίες υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη διενέργεια μαθημάτων δια ζώσης

Δείτε εδώ (pdf) οδηγίες υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη διενέργεια μαθημάτων δια ζώσης.

Δείτε εδώ (βίνετο), εδώ (βίντεο) και εδώ (pdf) οδηγίες ασφαλούς αφαίρεσης γαντιών μιας χρήσης.