Ενημέρωση ωρολογίου προγράμματος

Ενημέρωση ωρολογίου προγράμματος

Δείτε το ενημερωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα με δια ζώσης εκπαίδευση για (α) εργαστήρια και (β) μαθήματα θεωρίας με λιγότερους από 50 δηλωθέντες στο φοιτητολόγιο φοιτητές.

Προσοχή: Σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης του πλήθους των φοιτητών κατά τις δηλώσεις μαθημάτων (υπάρχει παράταση έως 31/10) ενδέχεται να υπάρξει νέα τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος.