ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ: 14/10 – 22/10/2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ: 14/10 – 22/10/2020

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία καταχώρησης στο Φοιτητολόγιο του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής έχει ολοκληρωθεί και το σύστημα έχει ενεργοποιηθεί.

Όλοι οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν στο Φοιτητολόγιο έως τις 22 Οκτωβρίου 2020 (εκτός του Α’ εξαμήνου που έχουν καταχωρηθεί αυτομάτως από την Γραμματεία).

Επισημαίνεται ότι αν δεν γίνει δήλωση κάποιου μαθήματος στο Φοιτητολόγιο, οι φοιτητές δεν θα έχουν δικαίωμα εξέτασης του μαθήματος και, αν γίνει αυτό, ο βαθμός δεν θα μπορεί να καταχωρηθεί.

Οι φοιτητές προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο «Φοιτητολόγιο» (για δηλώσεις μαθημάτων, ενημέρωση βαθμολογιών κλπ), θα πρέπει να συνδεθούν στη διεύθυνση https://services.uniwa.gr/, συμπληρώνοντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που χρησιμοποιούν στην πλατφόρμα «Εύδοξος».