ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10-08-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 21-08-2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10-08-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 21-08-2020

Ανακοίνωση του Πρύτανη Καθηγητή κου Παναγιώτη Καλδή:

Ενημερώνουμε την Ακαδημαϊκή Κοινότητα ότι το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό κατά το διάστημα 10-08-2020 έως και 21-08-2020, εκτός από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, το οποίο θα λειτουργήσει ως εξής:

1. Κατά την εβδομάδα 10-08-20 έως και 14-08-2020 θα λειτουργεί το Πρωτόκολλο που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη  Αρχαίου Ελαιώνα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381117, e-mail: protocol@uniwa.gr) και

2. Κατά την εβδομάδα 17-08-2020 έως και 21-08-2020 θα λειτουργεί το Πρωτόκολλο που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5385122-3, e-mail: eprot@uniwa.gr)

Δεδομένου ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει εξαλειφθεί και εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, στο πλαίσιο προστασίας της υγείας τόσο των εξυπηρετούμενων πολιτών όσο και των υπαλλήλων του Δημοσίου, η εξυπηρέτηση του κοινού θα εξακολουθήσει να γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.