Εισηγητική έκθεση αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τα έτη 2020-2021 και 2021-2022