Εξέταση φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων τα δικαιολογητικά βρίσκονται στην Γραμματεία Τμήματος, να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά (μέσω του  ιδρυματικού τους λογαριασμού @uniwa.gr) με την Γραμματεία τμήματος και τον Σύμβουλο καθηγητή (κ. Νεκτάριο Καλύβα), έως την Παρασκευή 12-6-2020, ενημερώνοντας για τα μαθήματα που σκοπεύουν σίγουρα να εξεταστούν ώστε να γίνουν ενέργειες εκ μέρους του Τμήματος και των καθηγητών, εφόσον είναι εφικτό. Επιπλέον ενημερώστε μας για κάποια ειδική βοήθεια που πιθανόν θα χρειαστείτε όπως ειδικό στη νοηματική ή κάτι άλλο.