Ευαγγελία Παντατοσάκη

qode interactive strata

Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες (Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Διδάσκοντες ΠΔ 407/80, Διδάσκοντες μέσω ΕΣΠΑ Ν.Ε.)

Ακαδημαϊκή Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

evpanta@chemeng.ntua.gr

Ώρες Γραφείου

Δε 12-7μμ, αίθουσα Κ11.041 (εργ. Βιοϋλικών)