Πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα 2020-2021

Πρόγραμμα διαλέξεων Π.Μ.Σ. 2020-2021 (1ο εξάμηνο)

 

Σύνδεσμοι διαλέξεων MS Teams:

 


Πρόγραμμα 2019-2020

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο Π.Μ.Σ. 2019-2020

Πρόγραμμα μαθημάτων Π.Μ.Σ. 2019-2020

Πρόγραμμα διαλέξεων Π.Μ.Σ. 2019-2020 (1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνοτροποποίηση 3ου τριμήνου, – τροποποίηση 4ου τριμήνου)

Πρόγραμμα εξετάσεων Π.Μ.Σ. 2019-2020 (1ο τρίμηνο, 2ο τρίμηνο, 3ο & 4ο τρίμηνο, επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020)


 

Πρόγραμμα 2018-2019

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο Π.Μ.Σ. 2018-2019

Πρόγραμμα μαθημάτων Π.Μ.Σ. 2018-2019

Πρόγραμμα διαλέξεων Π.Μ.Σ. 2018-2019 (1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνο)

Πρόγραμμα εξετάσεων Π.Μ.Σ. περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (16-20/9/2019)