Διπλωματική εργασία Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»

Έντυπα


  • Πριν την εκκίνηση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές σε συνεργασία με την Επιβλέποντα Καθηγητή πρέπει να φροντίσουν για τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται –δείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΠΑΔΑ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συμμόρφωση αυτή αφορά σε χρήση δεδομένων που έχουν ληφθεί από ανθρώπους.
  • Πριν την παρουσίασή τους, οι διπλωματικές εργασίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του Επιβλέποντα Καθηγητή μέσω του ειδικού λογισμικού TurnitIn που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.
  • Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι διπλωματικές εργασίες πρέπει να αναρτώνται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Πολυνόη” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Ενδεικτική θεματολογία πτυχιακών εργασιών ανά επιβλέποντα:

 

Ιωάννης Βαλαής, Καθηγητής

 

Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής

 

Γεώργιος Φούντος, Καθηγητής

 

Παντελεήμων Ασβεστάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Δημήτριος Γκλώτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Ιωάννης Καλατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Μαρία Καλλέργη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Νεκτάριος Καλύβας, Επίκουρος Καθηγητής

 

Σπυρίδων Κωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Παναγιώτης Λιαπαρίνος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Στράτος Δαυίδ, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Αναστάσιος Γαϊτάνης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας