Μαίρη Φαρμάκα

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό

Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος

Τηλέφωνο

+30 210 538 5303

Διεύθυνση Γραφείου

Κ11.102

Ώρες Γραφείου

08:00-15:00