Ευάγγελος Σκοτάδης

qode interactive strata

Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες (Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Διδάσκοντες ΠΔ 407/80, Διδάσκοντες μέσω ΕΣΠΑ Ν.Ε.)

Ακαδημαϊκός Υπότροφος & διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ Ν.Ε.

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ev.skotadis@gmail.com

Ώρες Γραφείου

Πα 9πμ-12μμ, αίθουσα Κ16.102 (Ν2)