Ευγενία Γιαννακοπούλου

qode interactive strata

Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες (Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Διδάσκοντες ΠΔ 407/80, Διδάσκοντες μέσω ΕΣΠΑ Ν.Ε.)

Ακαδημαϊκή Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

nyiannak@uniwa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρ 3-5μμ, αίθουσα Κ16.101 (Ν1)

Μαθήματα