Άρης Τζαβάρας

qode interactive strata

Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π.)

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

atzavaras@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210 538 5335

Διεύθυνση Γραφείου

Κ11.130

Ώρες Γραφείου

(Βρίσκεται σε άδεια)

Dr A. Tzavaras short profile:

Multidisciplinary working experience and academic qualifications in Biomedical Technology, Health Informatics (PhD) and Management. Strong skills on research and development of health technology prototypes (hardware and software).

Current interests include Artificial Intelligence Decision Support Systems and Wireless Body Area Networks for Home and Institutional long term care.