Νόμοι & διατάξεις

Εθνικό Τυπογραφείο (www.et.gr) – Αναζήτηση ΦΕΚ, νόμων κλπ

Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας (kodiko.gr) – Οι νόμοι με τις τροποποιήσεις τους


Η Βιοϊατρική Τεχνολογία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

  • Νόμος 1579/1985 (άρθρο 11, σύσταση διεύθυνσης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στο Υπουργείο Υγείας)

Διατάξεις λειτουργίας Τμήματος


Διατάξεις περί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Περί εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, εκλεκτορικών σωμάτων, ομοτίμων καθηγητών κλπ


Διοικητικά