Διατάξεις

Η Βιοϊατρική Τεχνολογία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

  • Νόμος 1579/1985 (άρθρο 11, σύσταση διεύθυνσης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στο Υπουργείο Υγείας)

Διατάξεις λειτουργίας Τμήματος


Διατάξεις περί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Διοικητικά