ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 21/9/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 21/9/2022

Το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων που αναβλήθηκαν την Τετάρτη 21/9, έχει ως εξής:

 

Συστήματα Ασαφούς Λογικής: Πέμπτη 22/9, 17:00-19:00

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα: Παρασκευή 23/9, 17:00-19:00

 

Φυσικές Αρχές Νευροεπιστήμης: Τρίτη 27/9, 19:00-21:00

Κλασσική Φυσική: Πέμπτη 29/9, 17:00-19:00