Εξέταση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου

Εξέταση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου

Όσοι φοιτητές επιθυμούν εξέταση των πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος  έως 20-9-2022.