Πίνακας αποτελεσμάτων ΕΣΠΑ για πρακτική άσκηση (πρόσκληση 18/10/2021)

Πίνακας αποτελεσμάτων ΕΣΠΑ για πρακτική άσκηση (πρόσκληση 18/10/2021)

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 18-10-2021 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

 

1. 48016019

2. 48014049

3. 48016077

4. 48016047

5. 48015095

6. 48015042

7. 48017014

8. 48013037

9. 48014117

10. 48014062

11. 48015006

12. 48017107

13. 48016008

14. 48016072

15. 48017007

16. 48016084

17. 48016001

18. 48014069

19. 48014101

20. 48016037

21. 48015063

22. 48015072

23. 48016049

24. 48015091

25. 48014083

26. 48015058

27. 48016097

28. 48014005

29. 48016027

30. 48016086

31. 48015045

32. 48014029

33. 48013056

 

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης εδώ.