Δηλώσεις μαθημάτων έως 20/10/2021

Δηλώσεις μαθημάτων έως 20/10/2021

Κατόπιν απόφασης της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 μπορούν να ολοκληρωθούν έως και τις 20/10/2021.

Υπενθυμίζεται ότι για τους φοιτητές 1ου εξαμήνου σπουδών δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μαθημάτων.