Πλήρωση είκοσι (20) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.Ο.Π.) στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Πλήρωση είκοσι (20) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.Ο.Π.) στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.Ο.Π.) στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.