ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3/11-30/11/2020

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3/11-30/11/2020

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε χτες  (ΦΕΚ Β’ 4829/2.11.2020, βλ. σελ. 10 (53466)), αναστέλλεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, πλην των εργαστηρίων και των κλινικών ασκήσεων του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρύτανη, οι φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα πρέπει να αποστείλουν σχετική ιατρική βεβαίωση στη Γραμματεία του Τμήματος και εν συνεχεία να διερευνηθούν τρόποι εκπαίδευσής τους εξ αποστάσεως.