Κατάθεση αιτήσεων εξέτασης πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών: 20-31/1/2020

Κατάθεση αιτήσεων εξέτασης πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών: 20-31/1/2020

Οι αιτήσεις εξέτασης πτυχιακών και διπλωματικών εργασίας θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 20 έως 31 Ιανουαρίου 2020.