Διευκρινίσεις ΟΑΣΑ σχετικά με την κάρτα μειωμένου εισιτηρίου ΜΜΜ