Π.Μ.Σ. – Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων 2020-2021

Π.Μ.Σ. – Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων 2020-2021

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους του Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» παρατείνεται από 1 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα  με την απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 9/17-7-2020.